Anne Marie Smits

Anne Marie Smits

Foto van Anne Marie Smits
E-mailadres: a.smits@demarne.nl
Logo van College B&W
Fractie: College B&W Periode: van: 30 januari 2018 tot: Functie: wethouder, GroenLinks
Logo van College van burgemeester en wethouders
Orgaan: College van burgemeester en wethouders Periode: van: 30 januari 2018 tot: Website: www.demarne.nl/politiek_en_organisatie/het_gemeentebestuur/burgemeester_en_wethouders/ Functie: wethouder, GroenLinks

Portefeuille:

Woon- en Leefbaarheid

- Plattelandsontwikkeling

Sociaal Domein

- Jeugdzorg

- Jeugdsoos en kinderopvang en VVE (voorschoolse educatie)

Welzijn

- Jongerenbeleid

- Jeugdgevangenis Het Poortje

Volksgezondheid

Duurzaamheid

Recreatie en Toerisme

Kunst en Cultuur

- Sociaal Cultureel Werk

- Monumenten/Erfgoed

- Bibliotheekbeleid

Waddengebied

Lauwersmeer

PROLoog

* Handhaving hoort bij portefeuillehouders voor zover dit het onderwerp in hun portefeuille betreft