Koos Wiersma

Koos Wiersma

Foto van Koos Wiersma
E-mailadres: k.wiersma@demarne.nl
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: tot: Functie: burgemeester
Logo van College van burgemeester en wethouders
Orgaan: College van burgemeester en wethouders Periode: van: tot: Website: www.demarne.nl/politiek_en_organisatie/het_gemeentebestuur/burgemeester_en_wethouders/ Functie: burgemeester
Logo van College B&W
Fractie: College B&W Periode: van: tot: Functie: burgemeester

Adres: Oosterlaagte 25
9965 SG Leens
Telefoon: (0595) 571014

portefeuille: Kabinet; Openbare Orde en Veiligheid; Rampenbestrijding; Brandweer; Burgerzaken; Coördinatie Communicatie, Burger en Bestuur; Public Relations; Economische zaken; Bestuurlijke Samenwerking / herindeling; ICT; Personeel en Organisatie; Interne Zaken; Juridische Zaken; Coördinatie Handhaving (Handhaving hoort bij portefeuillehouders voor zover dit het onderwerp in hun portefeuille betreft).