Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-07-2017 20:00:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer F.H. Wiersma
Griffier: mevrouw M. Hegeman-van Eisden
1
0
0
3
1
6
4
6
4
5
4
6
1
0
Algemene bijlage
Getekende motie Begroting werkplein Ability 2018 en volgende jaren CDA PvdA CU GroenLinks VVD Agendapunt 9 Raad 13 juli 2017 Overgenomen door het college (pdf, 226.3 kB)
Getekende besluitenlijst raad 13 juli 2017 incl. lisjt van toezeggingen Vastgesteld in de raad van 26 september 2017 (pdf, 994 kB)