Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-11-2018 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer F.H. Wiersma
Griffier: mevrouw M. Hegeman-van Eisden
1
Griffier: mevrouw A.J. Penninga-Huisman
0
Griffier: mevrouw M. Hegeman-van Eisden
0
1
1
12
7
3
3
0
0