Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Bestuurlijke informatie gemeente De Marne

Op deze website kunt u alle raadsagenda's, vergaderstukken en vastgestelde raadsnotulen vinden.Ook vindt u op deze pagina's de openbare besluitenverslagen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de verslagen van de vergaderingen die B&W jaarlijks hebben met de dorpsverenigingen in de gemeente. U kunt op deze pagina's stukken zoeken op datum of bijvoorbeeld op dorp.

Verder kunt u zich abonneren op een e-mailattenderingvan nieuw geplaatste documenten, eventueel naar dorp of vergaderorgaan. Wij verzoeken onze abonnees dringend om bij wijziging van een e-mailadres dit z.s.m. aan ons door geven om te voorkomen dat de nieuwsbrief niet bezorgd kan worden.

Ook komt het vaak voor dat een nieuwsbrief niet bezorgd kan worden omdat de mailbox van een abonnee vol is. Indien dit meer dan drie keer achter elkaar gebeurt zullen wij u helaas uit ons abonneebestand moeten verwijderen. Uw e-mailgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief.

U kunt zich op de papieren versie van de raadsstukken abonneren via het volgende formulier: Aanvraag jaarabonnement toezending raadsstukken. Let op: Hier zijn wel kosten aan verbonden (prijspeil 2015: raadsstukken: 125,70 euro per jaar, gemeentebegroting: 57,10 euro, gemeenterekening: 62,80 euro)

Informatie overĀ  taken van de gemeenteraad en het college van B&W vindt u op www.demarne.nl. Informatie over samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W vindt u op deze website, onder het kopje "Bestuur".

Vastgestelde regelgeving (verordeningen) van de gemeente vindt u op Overheid.nl (hoofdstuk Overheidsinformatie - Lokale regelingen).